El Fisidabo està organitzat pel Grau en Enginyeria Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, la col·laboració del Parc d’Atraccions del Tibidabo i l’Ajuntament de Barcelona. En l’activitat hi participen alumnes de batxillerat becats pel Programa CiMs-Cellex.

Els experiments son dissenyats, construïts i duts a terme en la seva totalitat tant per estudiants de batxillerat com del Grau en Enginyeria Física.

D’aquesta forma els estudiants han hagut de passar per tot el procés científic, des de la idea fins a la seva realització, tot comprovant amb càlculs preliminars si la seva idea es pot dur a terme. El rigor científic ve donat per la tutorització de doctors i professors del Grau en Enginyeria Física.